doprava a čerpání betonu

CENÍK 2021 platný od 15. 2. 2021 ke stažení v pdf

Ceník dopravy a čerpání betonuDOPRAVA ceny jsou uvedeny bez DPH
VYKLÁDKA ceny jsou uvedeny bez DPH
Vzdálenost Autodomíchávač Sklápěčka
paušální sazba za 30min vykládky autodomíchávače 25,- Kč/m3
na stavbu (Km) Kč/m3 3t (1,5m3) 8t (4m3)
0-2 110,- 290,- 450,-
vykládka autodomíchávače nad 30 min každá započatá ¼ hodina 200,- Kč/15min
2-4 130,- 330,- 490,-
4-6 160,- 360,- 520,-
manipulace (vykládka) palety 80,-Kč/paleta
6-8 190,- 390,- 550,-
 


8-10 220,- 420,- 580,-
10-12 250,- 450,- 610,-
Čerstvý beton přepravujeme autodomíchávači o jmenovitém objemu míchacího bubnu 4m3, 5m3, 7m3 a 9m3.
12-14 280,- 490,- 650,-
14-16 310,- 540,- 700,-
Při nevytížení autodomíchavače se účtuje dopravné jako u plně vytíženého autodomíchávače podle nejbližšího výše uvedeného jmenovitého objemu bubnu.
16-18 340,- 610,- 770,-
18-20 370,- 680,- 840,-
20-25 420,- 780,- 940,-
K ceně se připočítává příplatek za vykládku autodomíchávače v délce 30min.
25-30 470,- 950,- 1 110,-
další 80,-/5km 25,-/km 32,-/km
ČERPÁNÍ BETONU A DOPRAVNÉ ČERPADEL ceny jsou uvedeny bez DPH
Kupující vždy hradí
Dosah ramene 24m 28m 36m 39m 42m 46m - dopravu čerpadla na stavbu
Vlastní čerpadlo betonu Smluvní externí firma - přípravek na rozjezd čerpadla
dopravné Kč/km 49,- 49,- 50,- 50,- 55,- 55,- - práci čerpadla na stavbě (min 1h)
přistavení

1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-
po první hodině se účtuje po 15min
použití čerpadla Kč/hod 1 995,- 2 100,- 2 300,- 2 500,- 2 600,- 3 000,- - dopravu zpět na betonárnu
sazba za přečerpaný m3

15,- 25,- 35,- 45,- - přípravu a mytí čerpadla (2x30min)
příprava a mytí 1 995,- 2 100,- 2 300,- 2 500,- 2 600,- 3 000,-            
přípravek na rozjezd 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-   Manipulaci s potrubím na stavbě včetně naložení a vyložení zajišťuje kupující svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla.
gumové hadice 130,- 130,- 130,- 130,- 130,- 130,-
ocelové potrubí 110,- 110,- 110,- 110,- 110,- 110,-
Likvidace betonu v násypce 800,- 800,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-
čerpání drátkobetonu 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Za pozdní zrušení objednávky čerpadla účtujeme 2000,- Kč.
Minimální doba za nasazení čerpadla 28m je 1hod, tedy cena je 4700,- Kč + dopravné