výroba betonových směsí

 

CENÍK PRO ROK 2020 platný od 15.2.2021 ke stažení v pdf

BETONY
JEMNOZRNNÉ BETONY, vhodné i pro podlahové topení
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
Cement CEM I – 42,5R, D max 8mm Cena Kč/m3
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
C -/7,5 -S1 1 570,- 1 900,-
C 8/10 X0S1 1 760,- 2 130,-
-S3 1 620,- 1 960,-
X0S3 1 810,- 2 190,-
C 8/10 X0S1 1 640,- 1 984,-
C 12/15 X0S1 1 910,- 2 311,-
X0S3 1 690,- 2 045,-
X0S3 1 960,- 2 372,-
C 12/15 X0S1 1 790,- 2 166,-
C 16/20 X0S1 2 010,- 2 432,-
X0S3 1 840,- 2 226,-
X0 XC1-2


S3 2 060,- 2 493,-
C 16/20 X0S1 1 890,- 2 287,-
C 20/25 X0S1 2 110,- 2 553,-
X0S3 1 940,- 2 347,-
X0 XC1-3


S3 2 160,- 2 614,-
X0 XC1-2


S3 1 950,- 2 360,-
C 25/30 X0S1 2 310,- 2 795,-
C 20/25 X0S1 1 990,- 2 408,-
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1


S3 2 360,- 2 856,-
X0 XC1


S3 2 040,- 2 468,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
X0 XC1-3


S3 2 080,- 2 517,-

C 25/30 X0S1 2 190,- 2 650,-
BETONY Snadno zhutnitelné betony
X0 XC1-3


S3 2 240,- 2 710,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 16mm Cena Kč/m3
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3 2 250,- 2 723,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2 S3 2 270,- 2 747,-
C 16/20 X0S5 2 330,- 2 819,-
X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S4 2 520,- 3 049,-
C 20/25 X0 XC1


S5 2 430,- 2 940,-
X0 XC1-4 XD3 XF2-3 XA2 S4 2 550,- 3 086,-
C 25/30 X0 XC1-3  

S5 2 630,- 3 182,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3-S4 2 550,- 3 086,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2 S3-S4 2 570,- 3 110,-

X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S3-S4 2 790,- 3 376,-
BETONY pro vodonepropustné konstrukce
X0 XC1-4 XD3 XF3 XA2 S3-S4 2 820,- 3 412,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2 S3-S4 2 840,- 3 436,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
C 35/45 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2 S3-S4 2 790,- 3 376,-
C 25/30 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2


S4 2 520,- 3 049,-
X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3 S3-S4 2 790,- 3 376,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2


S4 2 720,- 3 291,-
X0 XC1-4 XD3 XF2 XA3 S3-S4 3 020,- 3 654,-
C 35/45 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3


S4 2 850,- 3 449,-
X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA3 S3-S4 3 040,- 3 678,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404

POTĚROVÉ CEMENTOVÉ MALTY cementová mazanina
CEMENTOVÉ SMĚSI PRO STAVBU VOZOVEK
Cement CEM I – 42,5R, D max 4mm Cena Kč/m3
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
Označení
Konzistence bez DPH s DPH
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Označení bez DPH s DPH
MCP 200 MC 10

S1 1 630,- 1 972,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2CB I 2 720,- 3 291,-


S3 1 650,- 1 997,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2CB II 2 680,- 3 243,-
MCP 250 MC 15

S1 1 695,- 2 051,-
SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM


S3 1 750,- 2 118,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
MCP 300 MC 20

S1 1 795,- 2 172,-
Pevnostní třída označení
Pevnostní třída bez DPH s DPH


S3 1 850,- 2 239,-
KSC I SC 0/22, C8/10 C 8/10 1 340,- 1 621,-
MCP 350 MC 25

S1 1 895,- 2 293,-
KSC II SC 0/22, C8/10 C 5/6 1 290,- 1 561,-


S3 1 950,- 2 360,-
MCB Mezerovitý beton

1 740,- 2 105,-
MCP 400 MC 30

S1 1 995,- 2 414,-
DLE ČSN 73 6123-1


S3 2 050,- 2 481,-

MCP 500 MC 35

S1 2 260,- 2 735,-
PŘÍPLATKY Cena Kč/m3


S3 2 280,- 2 759,-bez DPH s DPH
LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR
urychlovač tuhnutí (teplota nižší než +5 °C) 130,- 157,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 4mm Cena Kč/m3
zimní provoz (15. 11. až 15. 3. nebo teplota nižší než +5 °C) 110,- 133,-
OznačeníKč/t bez DPH bez DPH s DPH
kamenivo do 16 mm 80,- 97,-
CP 20
1 865,- 3 450,- 4 175,-
ruční dávkování příměsí (dodané zákazníkem) 80,- 97,-
CP 25
1 995,- 3 690,- 4 465,-
polypropylénové vlákno (rozptýlená výztuž) 280,- 339,-
orientační přepočet 1m3=1,85t
Likvidace vráceného zbytkového betonu 1 200,- 1 452,-
KONZISTENCE S3 (velmi měkká) 100-150 mm
DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ
S1 (zavlhlá) 10- 40 mm S4 (tekutá) 160-210 mm
Dodávky po 16h v pracovní den 60,- 73,-
S2 (měkká) 50- 90 mm S5 (velmi tekutá) >220 mm
Dodávky v sobotu a neděli 110,- 133,-
Při smluvních zakázkách větších objemů poskytujeme množstevní slevy


KONZISTENCE (sednutí kužele)

S1 (zavlhlá)

10-40 mm

S2 (měkká)

50-90 mm

S3 (velmi měkká)

100-150 mm

S4 (tekutá)

160-210 mm

S5 (velmi tekutá)

>220 mm

 

 

DÁLE VYRÁBÍME:

  • SNADNO ZHUTNITELNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)

  • JEMNOZRNNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)

  • SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM (STAVBY VOZOVEK)

  • ZDÍCÍ A OMÍTACÍ MALTY

 

 

POKYNY PRO ODBĚRATELE:

Betonové směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením ČSN EN 206-1, případně dle PN (732400) a prodejními a dodacími podmínkami Betonárny Čisovice. Své objednávky uplatněte přímo na betonárně osobně nebo telefonicky. V objednávce uvádějte požadovaný druh betonu, konzistenci, objem dodávek, počátek a rychlost betonáž a způsob ukládání.

Na přání zákazníka zajišťujeme čerpání betonu. Čerpadla je nutno objednat alespoň 3 dny před betonáží. Dodanou betonovou směs zpracujte bez zbytečného odkladu. Věnujte patřičnou pozornost zpracování a ošetření ukládaného betonu. Beton vrácený stavbou z důvodu stojících na straně odběratele je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi (900,- Kč/m3). Na přání zákazníka vyrábíme i netypové směsi (NS) podle dodaných receptur, ale neručíme za výslednou kvalitu betonu. Dodáváme betony s ocelovými nebo polypropylenovými vlákny zákazníka. Příplatek za přimíchání vláken je 80,- Kč/m3.

 

DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ

Dodávky betonových směsí po pracovní době a o víkendu je nutné dohodnout předem. Za dodávky po pracovní době ( v pracovní dny po 16 hodině) účtujeme k cenám betonových směsí 45,-Kč/m3. V sobotu, neděli a ve svátek účtujeme přirážku ve výši 5 % z účtované částky.

 

KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Kontrola jakosti je prováděna podle ČSN 732400. Betonárna má vlastní systém jakosti, který je prověřován Technickým a zkušebním ústavem Praha. Pevnostní zkoušky provádíme v akreditované laboratoři SQZ, s.r.o. zkušební laboratoř Zbraslav. Na objednávku zákazníka provádíme odběr a zkoušku pevnosti v tlaku a tuto zkoušku účtujeme ve výši 2300,- Kč/zk (2783,- Kč/zk vč. DPH)