Sobota 18. září otevřeno 8-12h

Ceník

CENÍK PRO ROK 2021

ceník ke stažení

Betony

BETONY
JEMNOZRNNÉ BETONY, vhodné i pro podlahové topení
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
Cement CEM I – 42,5R, D max 8mm Cena Kč/m3
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
C -/7,5 -S1 1 570,- 1 900,-
C 8/10 X0S1 1 760,- 2 130,-
-S3 1 620,- 1 960,-
X0S3 1 810,- 2 190,-
C 8/10 X0S1 1 640,- 1 984,-
C 12/15 X0S1 1 910,- 2 311,-
X0S3 1 690,- 2 045,-
X0S3 1 960,- 2 372,-
C 12/15 X0S1 1 790,- 2 166,-
C 16/20 X0S1 2 010,- 2 432,-
X0S3 1 840,- 2 226,-
X0 XC1-2


S3 2 060,- 2 493,-
C 16/20 X0S1 1 890,- 2 287,-
C 20/25 X0S1 2 110,- 2 553,-
X0S3 1 940,- 2 347,-
X0 XC1-3


S3 2 160,- 2 614,-
X0 XC1-2


S3 1 950,- 2 360,-
C 25/30 X0S1 2 310,- 2 795,-
C 20/25 X0S1 1 990,- 2 408,-
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1


S3 2 360,- 2 856,-
X0 XC1


S3 2 040,- 2 468,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
X0 XC1-3


S3 2 080,- 2 517,-

C 25/30 X0S1 2 190,- 2 650,-
BETONY Snadno zhutnitelné betony
X0 XC1-3


S3 2 240,- 2 710,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 16mm Cena Kč/m3
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3 2 250,- 2 723,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2 S3 2 270,- 2 747,-
C 16/20 X0S5 2 330,- 2 819,-
X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S4 2 520,- 3 049,-
C 20/25 X0 XC1


S5 2 430,- 2 940,-
X0 XC1-4 XD3 XF2-3 XA2 S4 2 550,- 3 086,-
C 25/30 X0 XC1-3  

S5 2 630,- 3 182,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA1 S3-S4 2 550,- 3 086,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2 S3-S4 2 570,- 3 110,-

X0 XC1-4 XD2 XF2 XA1 S3-S4 2 790,- 3 376,-
BETONY pro vodonepropustné konstrukce
X0 XC1-4 XD3 XF3 XA2 S3-S4 2 820,- 3 412,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2 S3-S4 2 840,- 3 436,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
C 35/45 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2 S3-S4 2 790,- 3 376,-
C 25/30 X0 XC1-4 XD2 XF1 XA2


S4 2 520,- 3 049,-
X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3 S3-S4 2 790,- 3 376,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA2


S4 2 720,- 3 291,-
X0 XC1-4 XD3 XF2 XA3 S3-S4 3 020,- 3 654,-
C 35/45 X0 XC1-4 XD3 XF1 XA3


S4 2 850,- 3 449,-
X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA3 S3-S4 3 040,- 3 678,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404

POTĚROVÉ CEMENTOVÉ MALTY cementová mazanina
CEMENTOVÉ SMĚSI PRO STAVBU VOZOVEK
Cement CEM I – 42,5R, D max 4mm Cena Kč/m3
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
Označení
Konzistence bez DPH s DPH
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Označení bez DPH s DPH
MCP 200 MC 10

S1 1 630,- 1 972,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2CB I 2 720,- 3 291,-


S3 1 650,- 1 997,-
C 30/37 X0 XC1-4 XD3 XF3-4 XA2CB II 2 680,- 3 243,-
MCP 250 MC 15

S1 1 695,- 2 051,-
SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM


S3 1 750,- 2 118,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
MCP 300 MC 20

S1 1 795,- 2 172,-
Pevnostní třída označení
Pevnostní třída bez DPH s DPH


S3 1 850,- 2 239,-
KSC I SC 0/22, C8/10 C 8/10 1 340,- 1 621,-
MCP 350 MC 25

S1 1 895,- 2 293,-
KSC II SC 0/22, C8/10 C 5/6 1 290,- 1 561,-


S3 1 950,- 2 360,-
MCB Mezerovitý beton

1 740,- 2 105,-
MCP 400 MC 30

S1 1 995,- 2 414,-
DLE ČSN 73 6123-1


S3 2 050,- 2 481,-

MCP 500 MC 35

S1 2 260,- 2 735,-
PŘÍPLATKY Cena Kč/m3


S3 2 280,- 2 759,-bez DPH s DPH
LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR
urychlovač tuhnutí (teplota nižší než +5 °C) 130,- 157,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 4mm Cena Kč/m3
zimní provoz (15. 11. až 15. 3. nebo teplota nižší než +5 °C) 110,- 133,-
OznačeníKč/t bez DPH bez DPH s DPH
kamenivo do 16 mm 80,- 97,-
CP 20
1 865,- 3 450,- 4 175,-
ruční dávkování příměsí (dodané zákazníkem) 80,- 97,-
CP 25
1 995,- 3 690,- 4 465,-
polypropylénové vlákno (rozptýlená výztuž) 280,- 339,-
orientační přepočet 1m3=1,85t
Likvidace vráceného zbytkového betonu 1 200,- 1 452,-
KONZISTENCE S3 (velmi měkká) 100-150 mm
DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ
S1 (zavlhlá) 10- 40 mm S4 (tekutá) 160-210 mm
Dodávky po 16h v pracovní den 60,- 73,-
S2 (měkká) 50- 90 mm S5 (velmi tekutá) >220 mm
Dodávky v sobotu a neděli 110,- 133,-
Při smluvních zakázkách větších objemů poskytujeme množstevní slevy
Více o výrobě betonových směsí

Ceník dopravy a čerpání betonu

Ceník dopravy a čerpání betonuDOPRAVA ceny jsou uvedeny bez DPH
VYKLÁDKA ceny jsou uvedeny bez DPH
Vzdálenost Autodomíchávač Sklápěčka
paušální sazba za 30min vykládky autodomíchávače 25,- Kč/m3
na stavbu (Km) Kč/m3 3t (1,5m3) 8t (4m3)
0-2 110,- 290,- 450,-
vykládka autodomíchávače nad 30 min každá započatá ¼ hodina 200,- Kč/15min
2-4 130,- 330,- 490,-
4-6 160,- 360,- 520,-
manipulace (vykládka) palety 80,-Kč/paleta
6-8 190,- 390,- 550,-
 


8-10 220,- 420,- 580,-
10-12 250,- 450,- 610,-
Čerstvý beton přepravujeme autodomíchávači o jmenovitém objemu míchacího bubnu 4m3, 5m3, 7m3 a 9m3.
12-14 280,- 490,- 650,-
14-16 310,- 540,- 700,-
Při nevytížení autodomíchavače se účtuje dopravné jako u plně vytíženého autodomíchávače podle nejbližšího výše uvedeného jmenovitého objemu bubnu.
16-18 340,- 610,- 770,-
18-20 370,- 680,- 840,-
20-25 420,- 780,- 940,-
K ceně se připočítává příplatek za vykládku autodomíchávače v délce 30min.
25-30 470,- 950,- 1 110,-
další 80,-/5km 25,-/km 32,-/km
ČERPÁNÍ BETONU A DOPRAVNÉ ČERPADEL ceny jsou uvedeny bez DPH
Kupující vždy hradí
Dosah ramene 24m 28m 36m 39m 42m 46m - dopravu čerpadla na stavbu
Vlastní čerpadlo betonu Smluvní externí firma - přípravek na rozjezd čerpadla
dopravné Kč/km 49,- 49,- 50,- 50,- 55,- 55,- - práci čerpadla na stavbě (min 1h)
přistavení

1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-
po první hodině se účtuje po 15min
použití čerpadla Kč/hod 1 995,- 2 100,- 2 300,- 2 500,- 2 600,- 3 000,- - dopravu zpět na betonárnu
sazba za přečerpaný m3

15,- 25,- 35,- 45,- - přípravu a mytí čerpadla (2x30min)
příprava a mytí 1 995,- 2 100,- 2 300,- 2 500,- 2 600,- 3 000,-            
přípravek na rozjezd 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-   Manipulaci s potrubím na stavbě včetně naložení a vyložení zajišťuje kupující svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla.
gumové hadice 130,- 130,- 130,- 130,- 130,- 130,-
ocelové potrubí 110,- 110,- 110,- 110,- 110,- 110,-
Likvidace betonu v násypce 800,- 800,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-
čerpání drátkobetonu 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Za pozdní zrušení objednávky čerpadla účtujeme 2000,- Kč.
Minimální doba za nasazení čerpadla 28m je 1hod, tedy cena je 4700,- Kč + dopravné

Ceník štěrků a písků

Koeficient přepočtu: 1m3 = 1,6 t
© 2021 PROTEKO s.r.o.
Top crosschevron-down