sobota 6. dubna otevřeno, míchačka 8:00 - 11:30

Výroba betonových směsí

KONZISTENCE (sednutí kužele)

S1 (zavlhlá)

10-40 mm

S2 (měkká)

50-90 mm

S3 (velmi měkká)

100-150 mm

S4 (tekutá)

160-210 mm

S5 (velmi tekutá)

>220 mm

 

 

DÁLE VYRÁBÍME:

  • SNADNO ZHUTNITELNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)
  • JEMNOZRNNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)
  • SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM (STAVBY VOZOVEK)
  • ZDÍCÍ A OMÍTACÍ MALTY

 

 

POKYNY PRO ODBĚRATELE:

Betonové směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením ČSN EN 206-1, případně dle PN (732400) a prodejními a dodacími podmínkami Betonárny Čisovice. Své objednávky uplatněte přímo na betonárně osobně nebo telefonicky. V objednávce uvádějte požadovaný druh betonu, konzistenci, objem dodávek, počátek a rychlost betonáž a způsob ukládání.

Na přání zákazníka zajišťujeme čerpání betonu. Čerpadla je nutno objednat alespoň 3 dny před betonáží. Dodanou betonovou směs zpracujte bez zbytečného odkladu. Věnujte patřičnou pozornost zpracování a ošetření ukládaného betonu. Beton vrácený stavbou z důvodu stojících na straně odběratele je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi (900,- Kč/m3). Na přání zákazníka vyrábíme i netypové směsi (NS) podle dodaných receptur, ale neručíme za výslednou kvalitu betonu. Dodáváme betony s ocelovými nebo polypropylenovými vlákny zákazníka. Příplatek za přimíchání vláken je 80,- Kč/m3.

DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ

Dodávky betonových směsí po pracovní době a o víkendu je nutné dohodnout předem. Za dodávky po pracovní době ( v pracovní dny po 16 hodině) účtujeme k cenám betonových směsí 45,-Kč/m3. V sobotu, neděli a ve svátek účtujeme přirážku ve výši 5 % z účtované částky.

KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Kontrola jakosti je prováděna podle ČSN 732400. Betonárna má vlastní systém jakosti, který je prověřován Technickým a zkušebním ústavem Praha. Pevnostní zkoušky provádíme v akreditované laboratoři SQZ, s.r.o. zkušební laboratoř Zbraslav. Na objednávku zákazníka provádíme odběr a zkoušku pevnosti v tlaku a tuto zkoušku účtujeme ve výši 2300,- Kč/zk (2783,- Kč/zk vč. DPH)

© 2024 PROTEKO s.r.o.
Top crosschevron-down